Přeskočit na obsah

Specialist/ka Administrativy a Personálního Řízení / Specialista Amministrativo e delle Risorse Umane

Oznámení o práci v češtině:

 

Specialist/ka Administrativy a Personálního Řízení 

 

Pozice: Specialist/ka Administrativy a Personálního Řízení

 

Zodpovědnosti: Stará se o efektivní fungování administrativy, je podporou vedení při zajišťování každodenních aktivit, jak běžných, tak nestandardních.

 

Požadované Dovednosti: Musí disponovat výbornými organizačními a komunikačními schopnostmi, být týmovým hráčem, proaktivní, schopný naslouchat druhým, samostatný a spolehlivý.

 

Požadavky: Výborná znalost práce na PC, jazyková vybavenost (znalost italštiny nebo angličtiny), znalost místních úřadů a institucí, zejména těch na území Prahy.

Annuncio di Lavoro in Italiano:

 

Specialista Amministrativo e delle Risorse Umane

 

Posizione: Specialista Amministrativo e delle Risorse Umane

 

Responsabilità: Si occupa dell'efficace funzionamento dell'amministrazione, offrendo supporto alla leadership nelle attività quotidiane, sia standard che non convenzionali.

 

Competenze Richieste: Eccellenti capacità organizzative e comunicative, spirito di squadra, proattività, capacità di ascolto, indipendenza e affidabilità.

 

Requisiti: Conoscenza avanzata del lavoro su PC, competenza linguistica (italiano o inglese), familiarità con le autorità locali e le istituzioni, in particolare quelle nel territorio di Praga.

Přihlaste / Candidati

Povolené typy souborů | Tifi di file consentiti: .pdf, .doc, .docx