Přeskočit na obsah

Pracovník oddělení výroby trubek / Reparto produzione tubi capomulinello

Job Camere hledá pro svého klienta – průmyslovou společnost se sídlem v Krnově – zaměstnance na pozici: Pracovník oddělení výroby trubek.

 

Náplň práce

 • Výroba hotového výrobku v různých strukturách, jak je definováno ve zpracovatelském listu pro běžné výrobní trubky
 • Aplikace a dodržování všech bezpečnostních, procesních a kvalitativních parametrů, osvojených během školení
 • Doplňování materiálů potřebných pro výrobu výrobku odebíráním z oddělení polotovarů. Kontrola zmetků vrácených z válcoven v souladu s kvalitativními postupy

 

Nabízíme

 • Základní mzdua 16 627 Kč + příspěvek na pracovní místo 1 500 Kč = 18 127 Kč
 • Měsíční bonus za efektivitu a docházku až 4 200 Kč
 • Stravování v jídelně nebo poukaz v hodnotě 60 Kč na den
 • Individuální zvýšení mzdy po 6 měsících a po 12 měsících v závislosti na dosažených výsledcích.

 

Požadujeme

 • Odbornou kvalifikaci, nejlépe vzdělání v technickém oboru

 

Neváhejte nám zaslat svůj životopis na e-mail: recruitment@jobcamere.cz

Job Camere ricerca per il proprio cliente - azienda industriale con sede a Krnov - un impiegato per la posizione di: Operaio addetto alla produzione di tubi.

 

Descrizione del lavoro

 • Produzione di prodotto finito in varie strutture come definito nella scheda di lavorazione per i tubi di produzione comuni
 • Applicazione e rispetto di tutti i parametri di sicurezza, processo e qualità appresi durante la formazione.
 • Rifornimento dei materiali necessari per la produzione del prodotto prelevandoli dal reparto semilavorati. Ispezione degli scarti restituiti dalle cartiere in conformità alle procedure di qualità.

 

Offriamo

 • Stipendio base 16 627 CZK + indennità di mansione 1 500 CZK = 18 127 CZK
 • Bonus mensile per efficienza e presenza fino a 4 200 CZK
 • Pasti in mensa o un buono del valore di 60 CZK al giorno
 • Aumento di stipendio individuale dopo 6 mesi e dopo 12 mesi in base ai risultati raggiunti.

 

Richiediamo

 • Qualifica professionale, preferibilmente formazione in ambito tecnico

 

Non esitate a inviarci il vostro CV a: recruitment@jobcamere.cz

Přihlaste / Candidati

Povolené typy souborů | Tifi di file consentiti: .pdf, .doc, .docx