Přeskočit na obsah

Technik kvality závodu / Tecnico della qualità dell’impianto

Job Camere CZ hledá pro svého klienta - společnost výrobní a technologickou společnost v Ostravě, zaměstnance na pozici: Technik kvality závodu

Náplň práce:

 • Spolupráce na definování standardů kvality, zajištění jejich uplatňování a neustálé zlepšování produktu podle očekávání zákazníků
 • Zajištění uzavřeného kontaktu se zákazníkem pro vše, co souvisí s kvalitou závodu
 • Auditovat proces jako interní auditor a řídit související akční plán
 • Řídit rekvalifikační činnosti na základě standardů definovaných během vývoje projektu
 • Podporovat výrobu při dodržování standardů kvality (školení, komunikace, vytváření přeshraničních vzorků pro vizuální kontrolu).

 

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání
 • Praxi v oblasti zajišťování kvality (alespoň 6 let)
 • Zkušenosti a znalosti o procesech kvality, jako jsou PPAP, FMEA, APQP atd. (alespoň 3 roky)
 • Technické dovednosti (schopnost číst výkresy, znalost metod měření)
 • Prezentační a obchodní dovednosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Znalost angličtiny písmem i slovem
 • Dobrý přístup k práci v multifunkčním týmu.
 • Schopnost řídit a vést tým

 

Nabízíme:

 • Práci na plný úvazek ve stabilní společnosti
 • Finanční ohodnocení podle zkušeností

Job Camere cerca per il suo cliente - un'azienda impegnata nella produzione, lavorazione e stampaggio di componenti in plastica con sede a Žatec - un impiegato per la posizione di: Tecnico della qualità dell'impianto

 

Descrizione del lavoro:

- Collaborazione nella definizione degli standard di qualità, garanzia della loro applicazione e miglioramento continuo del prodotto in base alle aspettative del cliente.

- Garantire il contatto diretto con il cliente per tutto ciò che riguarda la qualità dell'impianto.

- Verificare il processo in qualità di auditor interno e guidare il relativo piano d'azione

- Gestire le attività di riqualificazione in base agli standard definiti durante lo sviluppo del progetto.

- Supportare la produzione nel rispetto degli standard di qualità (formazione, comunicazione, creazione di campioni transfrontalieri per l'ispezione visiva).

 

Richiediamo:

- Laurea

- Esperienza nel controllo qualità (almeno 6 anni)

- Esperienza e conoscenza dei processi di qualità come PPAP, FMEA, APQP, ecc. (almeno 3 anni)

- Competenze tecniche (capacità di leggere i disegni, conoscenza dei metodi di misurazione)

- Capacità di presentazione e di business

- Patente di guida di gruppo B

- Conoscenza dell'inglese scritto e verbale

- Buona attitudine a lavorare in un team interfunzionale.

- Capacità di gestire e guidare un team

 

Offriamo:

- Lavoro a tempo pieno in un'azienda stabile.

- Compenso economico in base all'esperienza

Přihlaste / Candidati

Povolené typy souborů | Tifi di file consentiti: .pdf, .doc, .docx