Přeskočit na obsah

Obchodní zástupce / Rappresentante commerciale

Job Camere CZ hledá pro svého klienta – společnost zabývající se prodejem a distribucí produktů – zaměstnance na pozici Obchodní zástupce pro veterinární výrobky a krmiva.

 

Náplň práce:

  • V prvních dvou měsících absolvovat sérii školení od zkušených kolegů ve společnosti, veterinářů a odborníků
  • Sestavit seznam potencionálních zákazníků
  • Komunikace a jednání se zákazníky
  • Proaktivní oslovování potenciálních zákazníků
  • Dojíždění za zákazníky

 

Požadujeme:

  • Otevřený, proaktivní a klientský přístup
  • Chuť se učit novým věcem
  • Znalost angličtiny, případně italštiny výhodou

 

Nabízíme:

  • Zaškolení odborníky
  • Fixní odměnu a po zaškolení provizi z prodejů

Job Camere cerca per il suo cliente - un'azienda un'azienda impegnata nella vendita e distribuzione di prodotti con sede a Praga - un impiegato per la posizione di: Rappresentante commerciale di prodotti veterinari e mangimi

 

Descrizione del lavoro:

- Nei primi due mesi, riceve una serie di corsi di formazione da parte di colleghi esperti dell'azienda, veterinari ed esperti.

- Compilare un elenco di potenziali clienti.

- Comunicare e negoziare con i clienti

- Approccio proattivo ai potenziali clienti

- Guida ai clienti

 

Richiediamo:

- Un approccio aperto, proattivo e incentrato sul cliente

- Disponibilità a imparare cose nuove

- La conoscenza dell'inglese o dell'italiano costituisce un vantaggio

 

Offriamo:

- Formazione da parte di esperti

- Retribuzione fissa e provvigioni sulle vendite dopo la formazione

Přihlaste / Candidati

Povolené typy souborů | Tifi di file consentiti: .pdf, .doc, .docx