Přeskočit na obsah

Manažer pro komunikaci a vztahy / Manager delle comunicazioni e delle relazioni

Job Camere CZ hledá pro svého klienta - společnost se sídlem v centru Prahy, zaměstnance na pozici: Manažer pro komunikaci a vztahy

 

Náplň práce:

- Zveřejňování multimediálního obsahu na webových strábkách a sociálních sítích

- Publikační činnost podle redakčního plánu

- Zodpovědnost za přípravu výročních zpráv, ročenek a dalších publikací

- Komunikace s partnery společnosti a technickými dodavateli

- Aktivní využití italštiny v mluvené i psané formě

 

Požadujeme:

- Češtinu jako mateřský jazyk

- Dobrou znalost italského jazyka

- Předchozí zkušenosti na podobné nebo srovnatelné pozici (i jako student)

- Komunikační dovednosti a dobré vystupování v podnikatelském a institucionálním prostředí

- Přesnost a spolehlivost

- Flexibilitu

- Nadšení pro vaši práci

 

Nabízíme:

-Práci na plný úvazek

- Kancelář na Praze 1

- Možnost kariérního růstu

- Platové ohodnocení v rozmezí 35-45.000 Kč, podle zkušeností uchazeče.

 

Job Camere cerca per il suo cliente - un'azienda un'azienda con sede a Praga - un impiegato per la posizione di: Manager delle comunicazioni e delle relazioni

Descrizione del lavoro:

- Pubblicazione di contenuti multimediali su siti web e social network.

- Attività di pubblicazione secondo il piano editoriale. 

- Responsabilità per la preparazione di relazioni annuali, annuari e altre pubblicazioni.

- Comunicazione con i partner aziendali e i fornitori tecnici

- Uso attivo dell'italiano in forma parlata e scritta

 

Richiesto:

- Madrelingua ceco

- Buona conoscenza della lingua italiana (anche scritta)

- Esperienza precedente in una posizione simile o comparabile (anche come studente)

- Capacità di comunicazione e buona presentazione in un ambiente commerciale e istituzionale

- Puntualità e affidabilità

- Flessibilità

- Entusiasmo per il proprio lavoro

 

Offriamo:

-Lavoro a tempo pieno

- Ufficio a Praga 1

- Opportunità di crescita professionale

- Stipendio tra 35-45.000 CZK, a seconda dell'esperienza del candidato

Přihlaste / Candidati

Povolené typy souborů | Tifi di file consentiti: .pdf, .doc, .docx